Schermtijd dashboard maken

Dashboard schermtijd

Dit dashboard maakte ik van mijn telefoon schermtijd van de afgelopen weken. Ik deed de internetfasting challenge van Eelco de Boer en wilde weten hoe vaak ik onder de 2 uur schermtijd kon blijven (14 dagen), wat goede en slechte dagen waren (donderdag en zaterdag) en of de hoeveelheid keren dat ik mijn telefoon oppak (pickups) samenhangt met de hoeveelheid notificaties (nee).

Zelf ook zo’n dashboard maken? Lees vooral verder.

Dashboard van schermtijd
Dashboard schermtijd

De data

De gegevens komen van mijn iPhone en typte ik handmatig in. De dagen dat ik vergat de gegevens op te schrijven, heb ik leeg gemaakt. Dat is belangrijk omdat anders de nul wordt meegenomen in de berekening. Het lijkt dat ik die dagen 0 minuten op mijn scherm keek, terwijl het dagen zijn waar ik geen data heb. Mocht je je eigen gegevens willen gebruiken, hou daar dan rekening mee.

De schermtijd kreeg ik in uren en minuten. Om daar 1 getal van te maken, vermenigvuldig je de uren (in kolom E) met 60 en tel je daar de minuten (kolom F) bij op. De formule voor de totale schermtijd in minuten wordt dan =E2*60+F2.

Voeg handmatig een kolom met de dagen van de week toe en een kolom met het doel van maximaal 120 minuten (2 uur) schermtijd per dag. 

Overzichtsgegevens in het dashboard

Het doel (2 uur) kun je zelf invullen. Je hoeft niet altijd te rekenen in spreadsheets. 

Het gemiddelde bereken je met de formule average (gemiddeld) van kolom D. Je wilt het getal hebben in uren, deel het daarom door 60: =AVERAGE(Data!D:D)/60

Het aantal dagen dat je onder het doel van de 2 uur (120 minuten) blijft, tel je met de Countif formule. Het criterium is kleiner of gelijk aan 120. =COUNTIF(Data!D:D,”<=120″)

Het percentage van deze dagen is vervolgens uit te rekenen door het aantal uit de vorige formule (uit cel I4) te delen door het aantal dagen dat je hebt gemeten. =I4/COUNT(Data!D:D)

Als je het dashboard voor een eenmalig overzicht wil maken, typ dan de ‘slechtste’ dag over vanuit het berekeningen tabblad. Dat scheelt tijd. Gebruik anders de formule =vlookup(max(B2:B8),B2:C8,2, false) waarbij je zoekt naar de dag met de maximum waarde. 

3x dashboard grafieken

Schermtijd van alle dagen

De grafiek met de schermtijd van alle dagen maak je in 4 stappen: 

Schermtijd – 1e versie

1.Selecteer kolommen A,B,C en D met de dagen, het doel en de totale schermtijd.

2. Kies chart via het insert menu. Je krijgt dan direct een grafiek zoals hier rechts. Helaas lijkt die nog nergens op.


3. Je kunt de data veranderen via Setup in het Chart Editor menu. Verander Chart type bijvoorbeeld naar een combo chart, zodat je een lijn én kolommen krijgt. Selecteer A:A voor de X-axis, daarin staat de datum die je op de x-as wilt. Delete bij Series het dag label en de datum series, die heb je niet nodig.

4. Je kunt de opmaak van de grafieken in je dashboard veranderen via Customize in het Chart Editor menu. Kies voor series en selecteer de serie ‘Doel’. Kies voor type ‘line’ en selecteer andere kleuren, lijndikte, lijntype als je dat wilt. Verander de serie ‘Schermtijd’ naar columns en pas de kleur aan als je dat wilt. 

Gemiddelde per weekdag

De grafiek met de gemiddelden per weekdag maak je door eerst het gemiddelde per weekdag te berekenen. Je kunt, zoals in dit voorbeeld, een tabblad berekening maken. Maak een lijst van de weekdagen en bereken vervolgens het gemiddelde met een ALS formule. Je wilt namelijk het gemiddelde van elke weekdag weten.

In de formule kun je bij het criterium de weekdag typen, dus “maandag”, maar je kunt ook verwijzen naar de cel waar maandag instaat (A2). Het voordeel daarvan is dat je de formule kan kopiëren naar de cellen eronder zonder dat je de formule moet overtypen en de weekdag steeds moet aanpassen. 

Selecteer vervolgens de gegevens en klik op Chart via het Insert menu. De grafiek die Google Sheets voorstelt, is direct goed. Misschien wil je de kleuren, namen van de assen of andere dingen aanpassen, maar aan de setup hoeft niet veel veranderd te worden. 

Grafiek met notificaties en pickups

Voor de grafiek met notificaties en pickups selecteer je eerst de data uit kolom G en H. Niet verrassend want daarin staan de notificaties en pickups. Kies wederom voor Chart via het Insert menu en je krijgt gelijk de gewenste scatter chart grafiek. Super handig! Als je kleuren wilt aanpassen kun je dat wederom via Customize doen.

Kopieer de grafieken naar een sheet voor je dashboard en maak je dashboard zo af.

Resultaten per tijdsvak vergelijken

In spreadsheets zoals Excel kun je resultaten per tijdsvak vergelijken. Zo kun je bijvoorbeeld nagaan wanneer je het beste op social media een bericht kan plaatsen. Hieronder vergelijk ik in welke tijdsvakken de Facebookposts van 2018 het meeste bereik en de meeste betrokkenheid hadden. 

In 3 stappen kun je de tijdsvakken vergelijken:

 1. Haal de tijd uit je databestand
 2. Bereken het gemiddelde per tijdsvak
 3. Zet de resultaten in een grafiek

1. Haal de tijd uit je databestand

In dit voorbeeld staat de datum en tijd van een FB post in cel C, dus die wil ik eerst splitsen naar een kolom voor de datum en naar een kolom voor de tijd. 

De originele data laat ik ter referentie staan in kolom C en er komen 2 nieuwe kolommen bij (D en E) voor datum en tijd. Dan kopieer ik rij C naar kolom D; deze kolom splits ik vervolgens waarbij de datum in kolom D blijft staan en de tijd in kolom E komt. 

Splitsen van datum & tijd 

 1. Kies voor tekst naar kolommen en splits datum en tijd op basis van een spatie. 
 2. Voor de tijd kolom moet je de juiste getal notatie vinden, kies voor tijd uit het dropdown menu.

De tijd is nu nog US tijd en geen NL tijd. Het tijdsverschil is 9 uur; er moet nog 9 uur bij de US tijd opgeteld worden om de NL tijd te krijgen. Doe dat door 9/24 erbij op te tellen. Dat kun je doen in kolom F. Zo hou je de originele data om na te gaan of alles goed gaat.

2. Bereken het gemiddelde per tijdsvak

Maak een tabel met vier tijdsblokken; van 9 tot 12, van 12 tot 3, 3 tot 6 en 6 tot 9. Er komt ook een categorie ‘overig’. Op deze manier kun je zien op welk moment van de dag er meer bereik en betrokkenheid is bij de FB posts. 

Het gemiddelde voor elk tijdsvak bereken je met de formule GEMIDDELDEN.ALS. In deze formule wordt het gemiddelde bereik van de FB posts berekend van de getallen uit kolom G in sheet Data 2018. Er moet voldaan zijn aan de voorwaarde “groter (dus later) dan 9 uur” in kolom F en tegelijkertijdmoet ook voldaan zijn aan de voorwaarde “kleiner of gelijk aan 12 uur” in kolom F.

Vergelijkbaar kun je voor de andere tijdsblokken de gemiddelden berekenen bijvoorbeeld de onderstaande formule voor de gemiddelde betrokkenheid van de FB posts (uit kolom H) voor het tijdsvak tussen 15 en 18 uur.

Bereken het aantal per tijdsvak

Het tellen van het aantal posts per tijdsvak doe je met de formule AANTALLEN.ALS. Je telt het aantal keren dat aan de voorwaarde “later dan 9 uur” in kolom F is voldaan en ook wordt voldaan aan de voorwaarde kleiner of gelijk aan 12 uur (ook in kolom F). =AANTALLEN.ALS(‘Data 2018’!F:F;”>9:00:00″;’Data 2018’F:F;”<=12:00:00″)

Bereken aantal en gemiddelde voor de overig categorie

Het berekenen van de gegevens van de overig categorie gaan nèt anders dan hierboven. Excel geeft niet het juiste resultaat als je het aantal telt tussen 21 uur en 9 uur (die rekent waarschijnlijk met een dag die begint om 0:00 en eindigt om 23:59). Onderaan deze post kun je precies lezen hoe dat gaat. 

3. Zet de resultaten in een grafiek

Om van de tabel een grafiek te maken, moet je de hele tabel selecteren. Kies vervolgens in het menu grafieken voor kolom. Je krijgt dan automatisch de grafiek.

De legenda haal ik weg, zodat er meer ruimte is voor de grafiek zelf. Daarnaast gaat het me niet om de exacte aantallen, maar om de verhouding tussen de tijdsvakken, dus haal ik de aantallen van de as en de hulplijnen weg. Dit kan door deze elementen te selecteren en te verwijderen. 

Uiteindelijk krijg je dan deze grafiek, waaruit blijkt dat er niet een bepaald tijdstip is waarop posts meer bereik krijgen, met uitzondering van de paar in de overig categorie. 

Grafiek van de gemiddelden per tijdsvak
Gemiddeld bereik en betrokkenheid van FB posts per tijdsvak

Het  aantal en gemiddelde voor de overig categorie berekenen

Het aantal posts tel ik door het aantal posts voor 9 uur te tellen. Daar tel ik het aantal posts na 21 uur bij op met de formule =AANTAL.ALS(‘Data 2018’!F:F;”<9:00″)+AANTAL.ALS(‘Data 2018’!F:F;”>=21:00″).

Op dezelfde manier kun je het gemiddelde berekenen van de overig categorie. Allereerst bereken ik met de SOM formule het totaal bereik of betrokkenheid voor 9 uur en na 21 uur. Dit totaal deel ik door het totale aantal dat je hierboven hebt berekend.  =(SOM.ALS(‘Data 2018′!F:F;”<9:00″;’Data 2018’!H:H)+SOM.ALS(‘Data 2018′!F:F;”>=21:00″;’Data 2018’!H:H))/H12

Minimalist challenge dashboard

Bij de Minimalist Challenge (of Minimalist Game) gooi je de 1e dag een item weg, op de 2e dag gooi je twee items weg en op de 3e dag, 3. Je gaat zo door tot de laatste dag van de maand. Van de voortgang maakte ik het onderstaande dashboard.

Minimalist challenge dashboard

In dit Google Sheets bestand hield ik de voortgang bij. Ik had al een tijdje niet meer met Sheets gewerkt en het was even wennen.

Dashboard maken

De resultaten aan de rechterkant; de verdiende euro’s, blije mensen (die hun spullen terugkrijgen, iets kochten of iets kregen) en tweedekans boeken (die ik dit jaar opnieuw wil lezen) berekende ik met de volgende formules:

 • Verdiende euro’s is de som van de gegevens in kolom D: sum(Data!D:D)
 • Het aantal unieke namen wordt geteld met de volgende formule. De kolomnaam wordt ook meegeteld, daarom haal ik er 1 vanaf: COUNTUNIQUE(Data!F:F)-1
 • Het aantal keer “ja” in kolom E wordt geteld met de formule COUNTIF(Data!E:E,”ja”)

De grafieken in het dashboard kon ik niet gemakkelijk maken zonder een tussenstap te maken in het ‘berekeningen’ tabblad. De categorieën werden berekend met een COUNTIF formule en de voortgang met percentages.

Minimalist Challenge Dashboard

Lessen van 496 items

Ik hou van een opgeruimd huis en ik vind dat boeken gelezen, muziek geluisterd en kleding gedragen moet worden. Deze Challenge leek mij eenvoudig. Toch niet, ik leerde een paar dingen:

 • Bijna 500 items wegdoen in een maand is behoorlijk wat werk, dus een goede voorbereiding is essentieel. Ik had al eerder spullen moeten gaan verzamelen om aan 496 items te kunnen komen.
 • December was géén goede maand voor deze Challenge, zo haal je makkelijk uit het dashboard. Ik haalde niet eens de helft van het aantal benodigde items. Probeer maar eens met Kerst zo’n 25 items bij elkaar te vinden.
 • Ik zag een documentaire over hoe vervuilend de kleding industrie is en wilde daarom niet zonder nadenken kleding wegdoen, omdat ik het niet meer draag. Ik ga binnenkort kritisch kijken wat weg kan en wat ik nog best kan dragen.
 • Boeken wegdoen vond ik lastiger dan gedacht. Mijn goede voornemen is daarom om sommige (studie)boeken nog eens te lezen en dan weg te geven.
 • Met CD’s wegdoen heb ik minder moeite (al vindt een huisgenoot dat weer lastig). Via Spotify kan ik sommige tracks op elk gewenst moment luisteren.
 • Een tweedehandswinkel wil echt niet alles hebben. Ik moest sommige spullen toch echt weggooien of naar het grofvuil brengen.

Hoe maak ik een grafiek met krijtbord achtergrond?

Zelf een grafiek maken met een krijtbord achtergrond? Voor No Spend November maakte ik per week een overzicht van geplande, ongeplande (OEPS!) uitgaven en boodschappen. Een grafiek met krijtbord achtergrond.

Een krijtbord grafiek in 6 stappen

 1. Kies je grafiektype (bijvoorbeeld kolom- of lijngrafiek) en pas grootte aan zodat je ‘m kunt gebruiken voor je blog, rapport of social media account. 
 2. Zoek een gratis afbeelding die je als achtergrond wilt gebruiken én die vrij is voor commercieel hergebruik zoals deze afbeelding van stux.
 3. Zorg voor een mooie kleuren combinatie. Als je daar net zo goed in bent als ik, gebruik dan Coolors.co.
 4. Vind een lettertype dat ‘past’ op een krijtbord, bijvoorbeeld Segoe Print. 
 5. Haal hulplijnen, niet relevante assen en ook de onderste lijn weg. Als je wilt natuurlijk.
 6. Leuk de grafiek op naar eigen inzicht; voeg een titel toe en afbeeldingen als je daar blij van wordt.

Maar die krijtbord achtergrond? Hoe dan?

Ga op de grafiek staan en gebruik de rechter muisknop zodat dit menu verschijnt. Selecteer ‘grafiekgebied opmaken’.

Kies vervolgens voor ‘afbeelding kiezen’ in het submenu Afbeelding van een bitmappatroon en voeg de afbeelding als achtergrond toe. 

Hoe download je de data van je Facebook posts?

Wil je een eigen dashboard maken in excel van je een Facebook pagina, dan moet je eerst de data via je FB pagina op post niveau downloaden. Met deze data kun je bijvoorbeeld:

 • per maand het bereik van je posts weergeven in een grafiek of tabel
 • bekijken welke soort posts (foto, link, video) zorgen voor een meer betrokken gebruikers
 • nagaan welke berichten negatieve feedback opleveren

Gegevens downloaden van je Facebook pagina

Ga naar het statistieken menu van je Facebook pagina om de data te downloaden. Klik vervolgens rechts bovenin op ‘Gegevens exporteren’.

FB pagina waar data te downloaden

Er verschijnt een pop-up menu, kies hier voor ‘Bericht gegevens’ en pas het datum bereik aan zodat je de data kunt downloaden van de tijd die je wilt. Je kunt alleen data van maximaal 3 aaneengesloten maanden downloaden. Heb je de gewenste begin- en einddatum? Klik dan op gegevens exporteren.

Het bestand dat je krijgt heeft verschillende tabbladen. Voor het dashboard dat we gaan maken, hebben we alleen het eerste tabblad ‘Key Metrics’ nodig.

Close-up van excel sheets