Resultaten per tijdsvak vergelijken

In spreadsheets zoals Excel kun je resultaten per tijdsvak vergelijken. Zo kun je bijvoorbeeld nagaan wanneer je het beste op social media een bericht kan plaatsen. Hieronder vergelijk ik in welke tijdsvakken de Facebookposts van 2018 het meeste bereik en de meeste betrokkenheid hadden. 

In 3 stappen kun je de tijdsvakken vergelijken:

 1. Haal de tijd uit je databestand
 2. Bereken het gemiddelde per tijdsvak
 3. Zet de resultaten in een grafiek

1. Haal de tijd uit je databestand

In dit voorbeeld staat de datum en tijd van een FB post in cel C, dus die wil ik eerst splitsen naar een kolom voor de datum en naar een kolom voor de tijd. 

De originele data laat ik ter referentie staan in kolom C en er komen 2 nieuwe kolommen bij (D en E) voor datum en tijd. Dan kopieer ik rij C naar kolom D; deze kolom splits ik vervolgens waarbij de datum in kolom D blijft staan en de tijd in kolom E komt. 

Splitsen van datum & tijd 

 1. Kies voor tekst naar kolommen en splits datum en tijd op basis van een spatie. 
 2. Voor de tijd kolom moet je de juiste getal notatie vinden, kies voor tijd uit het dropdown menu.

De tijd is nu nog US tijd en geen NL tijd. Het tijdsverschil is 9 uur; er moet nog 9 uur bij de US tijd opgeteld worden om de NL tijd te krijgen. Doe dat door 9/24 erbij op te tellen. Dat kun je doen in kolom F. Zo hou je de originele data om na te gaan of alles goed gaat.

2. Bereken het gemiddelde per tijdsvak

Maak een tabel met vier tijdsblokken; van 9 tot 12, van 12 tot 3, 3 tot 6 en 6 tot 9. Er komt ook een categorie ‘overig’. Op deze manier kun je zien op welk moment van de dag er meer bereik en betrokkenheid is bij de FB posts. 

Het gemiddelde voor elk tijdsvak bereken je met de formule GEMIDDELDEN.ALS. In deze formule wordt het gemiddelde bereik van de FB posts berekend van de getallen uit kolom G in sheet Data 2018. Er moet voldaan zijn aan de voorwaarde “groter (dus later) dan 9 uur” in kolom F en tegelijkertijdmoet ook voldaan zijn aan de voorwaarde “kleiner of gelijk aan 12 uur” in kolom F.

Vergelijkbaar kun je voor de andere tijdsblokken de gemiddelden berekenen bijvoorbeeld de onderstaande formule voor de gemiddelde betrokkenheid van de FB posts (uit kolom H) voor het tijdsvak tussen 15 en 18 uur.

Bereken het aantal per tijdsvak

Het tellen van het aantal posts per tijdsvak doe je met de formule AANTALLEN.ALS. Je telt het aantal keren dat aan de voorwaarde “later dan 9 uur” in kolom F is voldaan en ook wordt voldaan aan de voorwaarde kleiner of gelijk aan 12 uur (ook in kolom F). =AANTALLEN.ALS(‘Data 2018’!F:F;”>9:00:00″;’Data 2018’F:F;”<=12:00:00″)

Bereken aantal en gemiddelde voor de overig categorie

Het berekenen van de gegevens van de overig categorie gaan nèt anders dan hierboven. Excel geeft niet het juiste resultaat als je het aantal telt tussen 21 uur en 9 uur (die rekent waarschijnlijk met een dag die begint om 0:00 en eindigt om 23:59). Onderaan deze post kun je precies lezen hoe dat gaat. 

3. Zet de resultaten in een grafiek

Om van de tabel een grafiek te maken, moet je de hele tabel selecteren. Kies vervolgens in het menu grafieken voor kolom. Je krijgt dan automatisch de grafiek.

De legenda haal ik weg, zodat er meer ruimte is voor de grafiek zelf. Daarnaast gaat het me niet om de exacte aantallen, maar om de verhouding tussen de tijdsvakken, dus haal ik de aantallen van de as en de hulplijnen weg. Dit kan door deze elementen te selecteren en te verwijderen. 

Uiteindelijk krijg je dan deze grafiek, waaruit blijkt dat er niet een bepaald tijdstip is waarop posts meer bereik krijgen, met uitzondering van de paar in de overig categorie. 

Grafiek van de gemiddelden per tijdsvak
Gemiddeld bereik en betrokkenheid van FB posts per tijdsvak

Het  aantal en gemiddelde voor de overig categorie berekenen

Het aantal posts tel ik door het aantal posts voor 9 uur te tellen. Daar tel ik het aantal posts na 21 uur bij op met de formule =AANTAL.ALS(‘Data 2018’!F:F;”<9:00″)+AANTAL.ALS(‘Data 2018’!F:F;”>=21:00″).

Op dezelfde manier kun je het gemiddelde berekenen van de overig categorie. Allereerst bereken ik met de SOM formule het totaal bereik of betrokkenheid voor 9 uur en na 21 uur. Dit totaal deel ik door het totale aantal dat je hierboven hebt berekend.  =(SOM.ALS(‘Data 2018′!F:F;”<9:00″;’Data 2018’!H:H)+SOM.ALS(‘Data 2018′!F:F;”>=21:00″;’Data 2018’!H:H))/H12

Minimalist challenge dashboard

Bij de Minimalist Challenge (of Minimalist Game) gooi je de 1e dag een item weg, op de 2e dag gooi je twee items weg en op de 3e dag, 3. Je gaat zo door tot de laatste dag van de maand. Van de voortgang maakte ik het onderstaande dashboard.

Minimalist challenge dashboard

In dit Google Sheets bestand hield ik de voortgang bij. Ik had al een tijdje niet meer met Sheets gewerkt en het was even wennen.

Dashboard maken

De resultaten aan de rechterkant; de verdiende euro’s, blije mensen (die hun spullen terugkrijgen, iets kochten of iets kregen) en tweedekans boeken (die ik dit jaar opnieuw wil lezen) berekende ik met de volgende formules:

 • Verdiende euro’s is de som van de gegevens in kolom D: sum(Data!D:D)
 • Het aantal unieke namen wordt geteld met de volgende formule. De kolomnaam wordt ook meegeteld, daarom haal ik er 1 vanaf: COUNTUNIQUE(Data!F:F)-1
 • Het aantal keer “ja” in kolom E wordt geteld met de formule COUNTIF(Data!E:E,”ja”)

De grafieken in het dashboard kon ik niet gemakkelijk maken zonder een tussenstap te maken in het ‘berekeningen’ tabblad. De categorieën werden berekend met een COUNTIF formule en de voortgang met percentages.

Minimalist Challenge Dashboard

Lessen van 496 items

Ik hou van een opgeruimd huis en ik vind dat boeken gelezen, muziek geluisterd en kleding gedragen moet worden. Deze Challenge leek mij eenvoudig. Toch niet, ik leerde een paar dingen:

 • Bijna 500 items wegdoen in een maand is behoorlijk wat werk, dus een goede voorbereiding is essentieel. Ik had al eerder spullen moeten gaan verzamelen om aan 496 items te kunnen komen.
 • December was géén goede maand voor deze Challenge, zo haal je makkelijk uit het dashboard. Ik haalde niet eens de helft van het aantal benodigde items. Probeer maar eens met Kerst zo’n 25 items bij elkaar te vinden.
 • Ik zag een documentaire over hoe vervuilend de kleding industrie is en wilde daarom niet zonder nadenken kleding wegdoen, omdat ik het niet meer draag. Ik ga binnenkort kritisch kijken wat weg kan en wat ik nog best kan dragen.
 • Boeken wegdoen vond ik lastiger dan gedacht. Mijn goede voornemen is daarom om sommige (studie)boeken nog eens te lezen en dan weg te geven.
 • Met CD’s wegdoen heb ik minder moeite (al vindt een huisgenoot dat weer lastig). Via Spotify kan ik sommige tracks op elk gewenst moment luisteren.
 • Een tweedehandswinkel wil echt niet alles hebben. Ik moest sommige spullen toch echt weggooien of naar het grofvuil brengen.