Kinderdagverblijf Hoeve Ackerdijk wil een welkome omgeving bieden waarin kinderen
de natuur en haar ritme, in hun eigen tempo kunnen ontdekken. Op de boerderij wil de
familie Van den Berg een verbinding creëren tussen kinderen, ouders en
platteland en Hoeve Ackerdijk in het bijzonder.

Inrichting KDV met tafeltje

 

Uitgangspunten

Elk kind voelt zich welkom en veilig op Hoeve Ackerdijk zodat hij/zij zich in een eigen tempo de
natuur kan ontdekken en zichzelf kan ontwikkelen.

De natuur speelt een belangrijke rol bij onze kinderopvang en Hoeve Ackerdijk kiest voor de
groene pedagogiek. Speerpunten daarbij zijn respect, ruimte, rust en regelmaat in ons handelen.

Door regelmatig contact met dieren en planten leren kinderen dat dieren en planten goede
verzorging nodig hebben. Het werken en zorgen voor de natuur maakt deze samenwerkingsrelatie
tussen kind/mens en natuur zichtbaar en tastbaar.

Hoeve Ackerdijk biedt ruim opgezette, schone en sfeervolle ruimtes voor de kinderen. Dit geldt voor
zowel de binnen verblijven als de tuin en het erf. De baby’s zullen zodra het buitenverblijf gereed is,
zoveel mogelijk buitenslapen in speciale buitenslaapplaatsen.

We vinden het belangrijk met ouders een goede relatie op te bouwen en u te betrekken bij de
opvang en Hoeve Ackerdijk.

Met de kinderdagopvang willen we een duurzaam bedrijf voortzetten, goed voor mens en dier.
De focus ligt niet op winsten op de korte termijn, maar juist op een duurzame ontwikkeling.

VAK kwaliteit

KDV Hoeve Ackerdijk is aangesloten bij De Verenigde Agrarische Kinderopvang
(VAK). De VAK ondersteunt agrariërs bij het starten en exploiteren van een
kinderdagverblijf op de boerderij. De VAK-formule draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige
kinderopvang in een agrarische omgeving met een pedagogische visie die bijdraagt aan
een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge kinderen.